Čestná rada

Ing. Luboš Hlinovský
Finanční ředitel Řízení letového provozu ČR, s. p.
,,Členem nadace jsem proto, že svým věcným zaměřením a svou činností naplňuje mé představy o správném provádění charitativní činnosti v těch oblastech, které ji vyžadují.‘‘

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Předseda Grantové agentury České republiky, bývalý předseda Společnosti pro neurovědy při České lékařské společnosti J.E. Purkyně a vedoucí oddělení neurofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny AV ČR
,,Mým oborem je výzkum mozku a specielně výzkum sluchové funkce mozku. Nadace přispívá k léčbě mozkových onemocnění a k jejich prevenci u dětí a snaží se o uplatnění moderních výzkumných nálezů a terapeutických postupů v této důležité a smysluplné činnosti. Proto ji podporuji a spolupracuji s ní.‘‘

RNDr. Ing. Jiří Němec
 

Sponzorují    ČSOB     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association