Dárci

Činnost nadace je možné podpořit finančním nebo věcným darem. Po konzultaci s výkonnou ředitelkou si dárce může vybrat i konkrétní rodinu nebo právnickou osobu, kterou podpoří.

Dárce je oprávněn ve smyslu ust. § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb.o daních z příjmů, v platném znění , hodnotu daru odečíst od základu daně. Dárce je rovněž oprávněn stanovit konkrétní účel , na který má být dar použit a kontrolovat využití poskytnutého daru.

Lze obdarovat i konkrétní fyzickou osobu, rodinu, zařízení.

V žádosti o potvrzení přijatého daru, uveďte prosím následující údaje: jméno, datum narození, adresu a telefonické spojení.

 

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA DARY A PODPORU.
VELMI SI TÉTO PŘÍZNĚ VÁŽÍME

Sponzorují    ČSOB     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association