Dozorčí rada

Mgr. Jana Marušková Bendová, Bc.
advokátka, Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. 
"Jako matka dobře vím,že mít zdravé dítě je to nejcennější, co nás může potkat.A pokud tomu tak není, cítím jako povinnost každého z nás podat dotčeným rodinám pomocnou ruku. Doufám, že mohu i z titulu své profese alespoň částečně napomoci hladkému chodu nadace a naplňování jejího účelu."
 

Martin Rajgl                                                                                provozní ředitel a jednatel společnosti Nielsen ČR spol. s r.o.                              "Je mi velkou ctí být součástí dozorčí rady Nadace Dětský mozek. Jako neodborník na věci medicínské, ale otec tří dcer jsem si až po seznámení se s činností nadace opravdu uvědomil, jak může být osud k mnoha lidem tvrdý, těžký a neúprosný.Obdivuji proto zakladatele, správní radu i jednotlivé výkonné členy nadace jako lidi, kteří věnují svoje znalosti, erudici, čas a intuici činnosti takto nadmíru prospěšné; obdivuji činnost nadace a její příspěvek k péči o potřebné. Snad svojí účastí mohu také přispět a být platným."  

 

Ing. Zuzana Maleňáková                             vedoucí odboru řízení pobočkové sítě divize západ, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna                                                                                                  "Pomoc, obdiv a především úctu si dle mého názoru zaslouží všichni, kteří na svá bedra vzali starost a péči o své blízké v domácím prostředí a snaží se všemožně usnadnit jim tento nelehký úděl. Cokoli, co dokáže vykouzlit byť i nepatrný úsměv na rtech všech, ke kterým nebyl osud přívětivý, je nedocenitelné stejně jako ti, kteří svým každodenním úsilím dokážou této nepřízni osudu obrušovat její hrany. Můj postoj pramení i z mé vlastní osobní zkušenosti z mého soukromého života, a proto si čím dál více uvědomuji důležitost všech, kteří v rámci svých sil a možností pomáhají a zaujímají tak nenahraditelné místo v celé společnosti."

Sponzorují    ČSOB     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association