Dozorčí rada


PhDr. Nataša Silná, CSc.
daňová poradkyně, SIMA a.s.
,,Lidé s postižením bývají často svým okolím vnímáni s rozpaky a s tendencí je odsunout do ústavů. Děti s mozkovými poruchami ponechané v ústavu ovšem nikdy nepoznají barvitost běžné společnosti. Stejně tak z ní ostatně vytěsňujeme i nejstarší generaci v době, kdy již potřebuje soustavnou asistenci a pomoc. O to více si cením, že jsem byla přizvaná k práci do dozorčí rady Nadace Dětský mozek. Ta se nejen z vůle svých původních donátorů, ale v celé své činnosti zaměřila na podporu zařízení, jež zajišťují důstojnou existenci postiženým a pomáhá těm,kteří své postižené či seniory neodvrhnou a vydají se nelehkou cestou domácí péče. Každý počin, každá částka věnovaná ke změně pomohou.‘‘

Martin Rajgl
provozní ředitel a jednatel společnosti Nielsen ČR spol. s r.o.  
" Je mi velkou ctí být součástí dozorčí rady Nadace Dětský mozek. Jako neodborník na věci medicínské, ale otec tří dcer jsem si až po seznámení se s činností nadace opravdu uvědomil, jak může být osud k mnoha lidem tvrdý, těžký a neúprosný.Obdivuji proto zakladatele, správní radu i jednotlivé výkonné členy nadace jako lidi, kteří věnují svoje znalosti, erudici, čas a intuici činnosti takto nadmíru prospěšné; obdivuji činnost nadace a její příspěvek k péči o potřebné. Snad svojí účastí mohu také přispět a být platným."
 

Mgr. Jana Marušková Bendová, Bc.
advokátka, Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. 
,,Jako matka dobře vím,že mít zdravé dítě je to nejcennější, co nás může potkat.A pokud tomu tak není, cítím jako povinnost každého z nás podat dotčeným rodinám pomocnou ruku. Doufám, že mohu i z titulu své profese alespoň částečně napomoci hladkému chodu nadace a naplňování jejího účelu."

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association