Dozorčí rada


PhDr. Nataša Silná, CSc.
daňová poradkyně, jednatelka Účetní a daňové kanceláře DUKAN Praha s.r.o.
,,Lidé s postižením bývají často svým okolím vnímáni s rozpaky a s tendencí je odsunout do ústavů. Děti s mozkovými poruchami ponechané v ústavu ovšem nikdy nepoznají barvitost běžné společnosti. Stejně tak z ní ostatně vytěsňujeme i nejstarší generaci v době, kdy již potřebuje soustavnou asistenci a pomoc. O to více si cením, že jsem byla přizvaná k práci do dozorčí rady Nadace Dětský mozek. Ta se nejen z vůle svých původních donátorů, ale v celé své činnosti zaměřila na podporu zařízení, jež zajišťují důstojnou existenci postiženým a pomáhá těm,kteří své postižené či seniory neodvrhnou a vydají se nelehkou cestou domácí péče. Každý počin, každá částka věnovaná ke změně pomohou.‘‘

Martin Rajgl
provozní ředitel a jednatel společnosti Nielsen ČR spol. s r.o.  
" Je mi velkou ctí být součástí dozorčí rady Nadace Dětský mozek. Jako neodborník na věci medicínské, ale otec tří dcer jsem si až po seznámení se s činností nadace opravdu uvědomil, jak může být osud k mnoha lidem tvrdý, těžký a neúprosný.Obdivuji proto zakladatele, správní radu i jednotlivé výkonné členy nadace jako lidi, kteří věnují svoje znalosti, erudici, čas a intuici činnosti takto nadmíru prospěšné; obdivuji činnost nadace a její příspěvek k péči o potřebné. Snad svojí účastí mohu také přispět a být platným."
 

Mgr. Jana Marušková Bendová, Bc.
advokátka, pracuje v Advokátní kanceláři Nespala, s.r.o. 
,,Jako matka dobře vím,že mít zdravé dítě je to nejcennější, co nás může potkat.A pokud tomu tak není, cítím jako povinnost každého z nás podat dotčeným rodinám pomocnou ruku. Doufám, že mohu i z titulu své profese alespoň částečně napomoci hladkému chodu nadace a naplňování jejího účelu."

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association