Our mission is to help ...

18 000 Kč
pro
Zuzanu Měchovou

18 000 Kč pro 10letou Zuzanku s dětskou mozkovou obrnou, ADHD, epilepsií

10 000 Kč
pro
Ondráška Minaříka

10 000 Kč pro 6letého Ondráška se stavem po herpetické meningoencefalitidě, autismem, epilepsií. Příspěvek je určen na osobní asistenci.

20 000 Kč
pro
Jana Vagenknechta

20 000 Kč na úhradu osobní asistence pro 18letého Honzu s neurodegenerativním onemocněním a autistickými rysy.

12 000 Kč
pro
Petra Pospíšila

12 000 Kč pro 8letého Petříka na osobní asistenci do školy. Petřík trpí autismem se středně těžkou mentální retardací

10 000 Kč
pro
Matěje Veselého

10 000 Kč na úhradu osobní asistence pro 1,5letého Matýska s dětskou mozkovou obrnou

10 000 Kč
pro
Ondru Svrčka

10 000 Kč na úhradu osobní asistence pro 10letého Ondru s diagnózou DMO, spastická diparéza.

15 000 Kč
pro
Filipa Bríšku

15 000 Kč na osobní asistenci pro 5letého Filípka s infantilním autismem a středně těžkou mentální retardací

15 000 Kč
pro
Adélku Lankašovou

15 000 Kč na osobní asistenci hospicové služby pro 7letou Adélku s vývojovou vadou mozku, kvadruparézou, epilepsií, mikrocefalií

20 000 Kč
pro
Matěje a Jakuba Benešovi

20 000 Kč na osobní asistenci pro 8letá dvojčata Matýska a Kubíčka s DMO a degenerativním onemocněním nervové soustavy

10 000 Kč
pro
Maxíka Romana

10 000 Kč na úhradu osobní asistence pro 6letého Maxíka, který trpí atypickým autismem a ADHD.

10 000 Kč
pro
Jiřího Konečného

10 000 Kč na osobní asistenci do stacionáře pro 24letého Jirku s diagnózou dětská mozková obrna.

50 000 Kč
pro
Vítej...o.p.s., Hřebeč

 

50 000 Kč na podporu projektu "Chráněné bydlení pro dospělé nízkofunkční autisty"

10 000 Kč
pro
Davida Remeše

10 000 Kč pro 34letého Davida s diagnózou dětská mozková obrna, kvadruparéza, epilepsie. Částka je určena na osobní asistenci.

15 000 Kč
pro
Věru Hrádkovou

15 000 Kč na osobní asistenci pro 63letou paní Věru s DMO, kvadruparéza

15 000 Kč
pro
Dětský klíč Šumperk

15 000 Kč pro Dětský klíč Šumperk na podporu projektu "Odlehčovací služby pro děti a mladé dospělé s autismem".

15 000 Kč
pro
Oblastní charitu Znojmo

15 000 Kč pro Oblastní charitu Znojmo na podporu projektu "Osobní asistence Znojmo".

20 000 Kč
pro
Erička Scheryho

20 000 Kč na úhradu osobní asistence 4letého Erička s Fragilním X a autismem. Chlapce má v péči babička.

20 000 Kč
pro
Daniela Klimeše

20 000 Kč na úhradu osobní asistence do školy pro 11letého Daníka s diagnózou dětská mozková obrna - diparéza, autismus, těžká psychomotorická retardace

10 000 Kč
pro
Aničku Kočovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 12letou Aničku se spinální svalovou atrofií.

10 000 Kč
pro
Vanesku Šafránkovou

10 000 Kč na odlehčovací službu v době letních prázdnin pro 8letou Vanesku s PAS - Aspergerův syndrom.

25 000 Kč
pro
Mobilní hospic Ondrášek, s.r.o.

25 000 Kč na zdravotnický materiál určený pro umírající dětské pacienty převážně s diagnózami vážné neurodegenerativní onemocnění, svalová dystrofie, těžká forma DMO apod.

10 000 Kč
pro
Jirku Reifa

10 000 Kč na osobní asistenci 18letého Jirky s diagnózou dětská mozková obrna, kvadruparéza.

30 000 Kč
pro
Veroniku Michaliskovou

30 000 Kč na úhradu nákladů na osobní asistenci pro 8letou Verunku s Lennox Gastaud syndromem při VVV CNS, epilepsií a středně těžkou psychomotorickou retardací

10 000 Kč
pro
Jiřího Garšice

10 000 Kč na osobní asistenci pro 14letého Jirku s diagnózou dětský autismus.

20 000 Kč
pro
Madlenku Vítečkovou

20 000 Kč pro 13letou Madlenku s DMO a chronickým respiračním selháním. Příspěvek je určen na osobní asistenci.

40 000 Kč
pro
Vladimíra Gráce

40 000 Kč na osobní asistenci pro 7letého Vládíka s ADHD. V rodině je ještě jedno dítě s postižením. Maminka je v částečném invalidním důchodu a stará se o obě děti sama

15 000 Kč
pro
Erika Byrtuse

15 000 Kč na úhradu osobní asistence pro 8letého Erička, který má diagnózu dětská mozková obrna - kvadruparéza, epilepsie

15 000 Kč
pro
Matěje Švuba

15 000 Kč pro 11letého Matýska na osobní asistenci při mimoškolních aktivitách. Matýsek má diagnózu autismus, ADHD, hluchota

15 000 Kč
pro
Jaroslava Křepelku

15 000 Kč na osobní asistenci pro 24letého Jaroslava ve vigilním komatu po autonehodě

10 000 Kč
pro
Izabelku Kostanovou

10 000 Kč pro 3letou Izabelku se spinální svalovou atrofií. Příspěvek je určen na osobní asistenci.

25 000 Kč
pro
Sáru Kališovou

25 000 Kč na zdravotnické potřeby pro 14letou Sárinku, která trpí míšní svalovou atrofií

10 000 Kč
pro
Michala Kubu

10 000 Kč na osobní asistenci pro 24letého Michala s hlubokou mentální retardací.

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association