Our mission is to help ...

10 000 Kč
pro
Sofii Kendiurovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 8letou Sofinku s těžkou vrozenou vývojovou vadou, spastická diparéza, epilepsie. Matka samoživitelka.

15 000 Kč
pro
Viktorii Pouzarovou

15 000 Kč na osobní asistenci pro17letou Viktorku s Aicardi Goutieres syndromem. Matka samoživitelka, v rodině ještě jedno dítě. 

20 000 Kč
pro
Michala Bujtara

20 000 Kč na odlehčovací službu v JÚ pro 20letého Michala s DMO. Matka samoživitelka.

15 000 Kč
pro
Michala Greška

15 000 Kč na osobní asistenci pro 28letého Michala s DMO, spastická kvadruparéza. Bydlí ve spolubytě pod záštitou Asistence o.p.s. Praha. Matka mu pomáhá hradit náklady na dopravu, nájemné,jídlo apod.

20 000 Kč
pro
Daniela Macana

20 000 Kč na osobní asistenci pro 7letého Danečka s diagnózou DMO - kvadruparetická forma. Matka samoživitelka, v rodině ještě jedno dítě.

10 000 Kč
pro
Marii Reisingerovou

10 000 Kč  na osobní asistenci pro 15letou Marušku se spinální svalovou atrofií - SMA III

15 000 Kč
pro
Daniela Sziváka

15 000 Kč na osobní asistenci pro 3letého Danečka s DMO, zhoubný nádor na oku, mikrocefalie. Dvojče sestřička je zdravá. Matka samoživitelka.

15 000 Kč
pro
Jakuba Rohela

15 000 Kč na osobní asistenci pro18letého Kubu s Düchenovou svalovou dystrofií.V rodině ještě dvě další děti.

10 000 Kč
pro
Jaroslava Křepelku

10 000 Kč na osobní asistenci pro 28letého Jaroslava ve vigilním komatu po autonehodě. Matka samoživitelka.

20 000 Kč
pro
Natalli a Nellu Lužických

20 000 Kč na osobní asistenci pro 7letá dvojčata - Natalli a Nellu s diagnózou DMO, epilepsie, MR mozku. Matka samoživitelka.

10 000 Kč
pro
Lukáše Hanzelku

10 000 Kč na osobní asistenci a odlehčovací služby pro 11letého Lukáše s diagnózou DMO s levostranným oslabením, TMR, autismus, epilepsie. 

15 000 Kč
pro
Kateřinu Lasíkovou

15 000 Kč na částečné uhrazení pobytu ve stacionáři pro 25letou Katku s GM 1 gangliosodózou. 

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association