Výběrové řízení

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 31. října 2021. Odborná komise bude o všech žádostech, které odpovídají Grantovým pravidlům, rozhodovat v průběhu listopadu. Bližší informace pro žadatele o příspěvek z řad fyzických i právnických osob najdete pod kolonkou "Potřebujete pomoci?"

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association