Naděje

Stát doposud nedokáže zajistit rodinám pečujícím o dítě s postižením podmínky pro důstojný život. Rodiče se dostávají do tíživé finanční , psychické i společenské situace. Většinou pouze z materiálních důvodů odcházet desítky dětí do trvalé ústavní péče. Odchodem z rodiny utrpí nejen psychika dítěte, které v ústavní péči nemá naději na přiměřené vzdělání a vývoj, ale i psychika rodičů a zdravých sourozenců. Všichni musí žít s vědomím svého rozhodnutí.

Naděje

Cílem projektu Naděje je proto tzv. deinstitucionalizace, tj. zajištění takových podmínek v rodině, aby se mohly děti s postižením vrátit zpět z ústavů do vlastní rodiny, nebo aby vůbec nemusely od rodiny odejít.

Pomoc se děje především prostřednictvím finančních příspěvků na úhradu asistentů.

Sponzorují    ČSOB     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association