Správní rada

 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Je spoluzakladatelem nadace a předsedou její správní rady. Pracuje na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN MotolPraze, na které byl do ledna 2017 přednostou. Zároveň zastává funkci děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.  Jeho hlavním profesním zaměřením je kromě dětské neurologie a epileptologie i zdravotně sociální problematika dětívývojovým postižením. O svém působenínadaci říká:
,,Jsemnadaci proto, že se stydím, jak špatná je u nás zdravotně sociální péče a chcitím prostřednictvím nadace něco udělat. Za optimální považuji přispětpřesunu péčeinstitucionálních služeb dirigovaných státem na komunitní systém péče dirigovaný klienty. Za klíčovou považuji podporu stacionářů asistenčních služeb a respitní péče.

Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
Vědecký pracovník v oblasti etologie zvířat, ve které pracuje na vědeckých projektech na široké mezinárodní úrovni (spolupráce s pracovišti v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, Itálii, Irsku a Chile).  Založil a vede oddělení etologie ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi a je profesorem na České zemědělské univerzitě v Praze, kde přednáší etologii. Vede diplomanty a doktorandy z pěti universit v České republice a v zahraničí. Práce v nadaci se účastní
,,…protože jsem byl při zakládání nadace osloven slušnými lidmi jako slušný člověk, abych se zúčastnil správné věci. Velmi na mě při tom zapůsobilo, že ve svém začátku šlo o naplnění odkazu rodiny, jejíž členové po desetiletí ústrků a těžkého života mysleli po pádu komunismu především na jiné. Snad by byli s námi spokojeni.‘‘

Ing. Tomáš Jung, MBA
Pracuje na Ministerstvu zdravotnictví ČR. S občanskými sdruženími různých typů zdravotních postižení začal profesionálně pracovat již v roce 1990. 
,,Nadace Dětský mozek je pro mě jednou z velkých možností, jak těmto občanům alespoň malinko pomáhat a být s nimi v kontaktu‘‘.

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pracuje jako přednosta Kliniky rehabilitace 2. LF UK a FN Motol v Praze. Součástí kliniky je spinální jednotka, lůžková i ambulantní část pro dospělé, centrum pro léčbu a výzkum bolesti a dětská část, zaměřená na léčebnou, ale i následnou rehabilitační léčbu u pacientů s neurologickými, ortopedickými a interními onemocněními.
,,Z titulu mé funkce koresponduje činnost a péče o pacienty Rehabilitační kliniky velmi úzce se zaměřením Nadace Dětský mozek.‘‘

Jitka Antonínová
„Nadaci Dětský mozek znám a spolupracuji s ní již spoustu let. Vím, že vždycky spravedlivě pomáhá těm, kteří pomoc potřebují nejvíce.“

JUDr. Eva Papežová
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
,,V letech 1992-1996 jsem pracovala ve Všeobecné fakultní nemocnici. Tolik lidského utrpení a bolesti, soustředěného na jednom místě, mě poznamenalo na celý život. V okamžiku, kdy jsem byla oslovena, zda bych nechtěla v Nadaci Dětský mozek,,přispět svou troškou do mlýna‘‘ jsem ani minutu neváhala. Chci svým přístupem, i jako právník, podpořit její činnost, protože stávající situace nadacím zrovna moc nepřeje a pro některé nemocné a postižené by zánik nadací jako takových znamenal obrovský zásah do života.‘‘

Jan Paul
Zástupce donátorské rodiny.

JUDr. Aleš Pejchal
Soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Dříve advokát, generální ředitel Advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a spol. a místopředseda představenstva České advokátní komory. Advokátní praxi vykonával především v oboru občanského práva, mezinárodního a církevního práva a v dalších právních oborech. V letech 1999-2000 člen vládní komise pro řešení otázek poměru státu a církví. Byl také členem poradního sboru prezidenta Václava Klause.
,,Nadaci Dětský mozek jsem spolu zakládal a tím je řečeno mnohé. Když jste u zrození něčeho, bude vás celý život zajímat, jak si novorozenec vede v dalším životě. Jako právník a advokát především hájím oprávněné zájmy všech, kteří mne požádají o pomoc. Finanční prostředky nadace musí sloužit především těm, kdo oprávněně pomoc potřebují. Takže se mám s Nadací Dětský mozek rád a budu jí pomáhat do roztrhání těla.‘‘

MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.
Pracuje na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v Praze. Její specializací je zejména vývojová neurologie a dědičné neurometabolické a neurodegenerativní poruchy.
,,Dětským neurologem jsem už před dvacet let. Souhrou životních náhod jsem se začala zabývat dětmi s dědičnými neurologickými poruchami. Rodinám mých pacientů je většinou souzeno potýkat se s životem, který komplikují progresivní hybné či psychické poruchy toho nejdražšího co mají – jejich dítěte a výrazně zasahují do všech každodenních aktivit. Bohužel, neumíme zatím tyto choroby vyléčit, ale to naprosto neznamená, že nemůžeme pomoci jinak. Nezbytná je i pomoc sociální a finanční. A právě proto se snažím být jim prospěšná i v Nadaci Dětský mozek, protože peníze sice nejsou pro život to nejdůležitější, ale v pravý čas a na pravém místě mohou zmírnit nesnáze nemocných.‘‘


 

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association