Výběrové řízení na přerozdělení příspěvků z NIF za rok 2013

29.4.2014

Do výběrového řízeníkteré proběhlo v období od 6.ledna do 3.března 2014, se přihlásily 73projektyKomise po důkladném přezkoumání všech žádostí rozhodla, že podpoří 6 projektůmezi které byla rozdělena částka 150 000 Kč

 

Pořadové číslo    Název žadatele                        Poskytnutá částka

1                     Můj domov, Bechlín                          15 000 Kč

2                     Spokojený domov, Mn. Hradiště        20 000 Kč

3                     Život 90 - Jihlava                              15 000 Kč

4                     Denní stacionář AKORD, Praha 2        35 000 Kč

5                     Vítej..., Hřebeč                                50 000 Kč

6                     Škola Modrý klíč, Praha 4                  15 000 Kč

Celkem                                                                150 000 Kč

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association