Naším posláním je pomáhat ...

V letošním roce jsme pomohli také zde:

10 000 Kč
pro
Jaroslava Křepelku

10 000 Kč na osobní asistenci pro 28letého Jaroslava ve vigilním komatu po autonehodě. Matka samoživitelka.

20 000 Kč
pro
Natalli a Nellu Lužických

20 000 Kč na osobní asistenci pro 7letá dvojčata - Natalli a Nellu s diagnózou DMO, epilepsie, MR mozku. Matka samoživitelka.

20 000 Kč
pro
Daniela Macana

20 000 Kč na osobní asistenci pro 7letého Danečka s diagnózou DMO - kvadruparetická forma. Matka samoživitelka, v rodině ještě jedno dítě.

15 000 Kč
pro
Jakuba Rohela

15 000 Kč na osobní asistenci pro18letého Kubu s Düchenovou svalovou dystrofií.V rodině ještě dvě další děti.

10 000 Kč
pro
Marii Reisingerovou

10 000 Kč  na osobní asistenci pro 15letou Marušku se spinální svalovou atrofií - SMA III

10 000 Kč
pro
Sofii Kendiurovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 8letou Sofinku s těžkou vrozenou vývojovou vadou, spastická diparéza, epilepsie. Matka samoživitelka.

15 000 Kč
pro
Daniela Sziváka

15 000 Kč na osobní asistenci pro 3letého Danečka s DMO, zhoubný nádor na oku, mikrocefalie. Dvojče sestřička je zdravá. Matka samoživitelka.

15 000 Kč
pro
Kateřinu Lasíkovou

15 000 Kč na částečné uhrazení pobytu ve stacionáři pro 25letou Katku s GM 1 gangliosodózou. 

15 000 Kč
pro
Viktorii Pouzarovou

15 000 Kč na osobní asistenci pro17letou Viktorku s Aicardi Goutieres syndromem. Matka samoživitelka, v rodině ještě jedno dítě. 

10 000 Kč
pro
Lukáše Hanzelku

10 000 Kč na osobní asistenci a odlehčovací služby pro 11letého Lukáše s diagnózou DMO s levostranným oslabením, TMR, autismus, epilepsie. 

20 000 Kč
pro
Michala Bujtara

20 000 Kč na odlehčovací službu v JÚ pro 20letého Michala s DMO. Matka samoživitelka.

15 000 Kč
pro
Michala Greška

15 000 Kč na osobní asistenci pro 28letého Michala s DMO, spastická kvadruparéza. Bydlí ve spolubytě pod záštitou Asistence o.p.s. Praha. Matka mu pomáhá hradit náklady na dopravu, nájemné,jídlo apod.

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association