Naším posláním je pomáhat ...

V roce 2018 jsme pomohli také zde:

10 000 Kč
pro
Adama Kudláčka

10 000 Kč na osobní asistenci do integrační školky pro 4letého Adámka s multisystémovou vývojovou poruchou. 

15 000 Kč
pro
Matěje Švuba

15 000 Kč pro 12letého Matýska na osobní asistenci při mimoškolních aktivitách. Matýsek má diagnózu autismus, ADHD, hluchota.

8 000 Kč
pro
Lucinku Mikovou

8 000 Kč pro 5letou Lucinku se spinální muskulární atrofií. Příspěvek bude použit na osobní asistenci.

10 000 Kč
pro
Patrika Tylše

10 000 Kč na osobní asistenci pro 12letého Patrika s DMO, spatická diparéza.

20 000 Kč
pro
Jaromíra Nicolase Lamače

20 000 Kč na osobní asistenci pro 15letého Jaromíra, chlapce s ADHD, epilepsií, poruchami chování.

20 000 Kč
pro
Jana Vagenknechta

20 000 Kč na úhradu osobní asistence pro 18letého Honzu s neurodegenerativním onemocněním a autistickými rysy.

10 000 Kč
pro
Davida Zvoníčka

10 000 Kč pro 17letého Davida na osobní asistenci. David má diagnózu DMO, spastická triparéza.

6 000 Kč
pro
Štěpána Zábranského

6 000 Kč na osobní asistenci v období letních prázdnin pro 13letého Štěpána, chlapce s autismem a epilepsií.

10 000 Kč
pro
Kristýnu Konupkovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 11letou Kristýnku s mitochondriální encefalomyopatií a epilepsií.

25 000 Kč
pro
Míšu Juráčka

25 000 Kč na osobní asistentku - zdravotní sestru pro 2letého Míšu, který trpí vzácnou vrozenou vadou, epilepsií a je napojem 24 hodin na domácí plicní ventilaci.

10 000 Kč
pro
Věru Hrádkovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 64letou paní Věru s DMO, kvadruparéza

10 000 Kč
pro
Daniela Volfa

10 000 Kč na osobní asistenci pro 12letého Daníka, chlapce s vrozenou vývojovou vadou, epilepsií, diparézou, těžkou psychomotorickou retardací. 

10 000 Kč
pro
Filipa Bríšku

10 000 Kč na osobní asistenci pro 6letého Filípka s infantilním autismem a středně těžkou mentální retardací.

10 000 Kč
pro
Vendulu Novotnou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 13letou Vendulku, dívku s Aspergerovým syndromem.

20 000 Kč
pro
Matěje a Jakuba Benešovi

20 000 Kč na osobní asistenci pro 8letá dvojčata Matýska a Kubíčka s DMO a degenerativním onemocněním nervové soustavy.

10 000 Kč
pro
Daniela Beneše

10 000 Kč na terapie a cvičení pro 2,5letého Danečka s vývojovou vadou mozku, mikrocefalií, sekundární epilepsií.

10 000 Kč
pro
Jonáše Davida

10 000 Kč na osobní asistenci pro 7letého Jonáška s diagnózou dětský autismus, hyperaktivita, dysfázie.

10 000 Kč
pro
Davida Remeše

10 000 Kč na osobní asistenci pro 36letého Davida s diagnózou DMO, kvadruparetická forma.

20 000 Kč
pro
Vladimíra Gráce

20 000 Kč na osobní asistenci pro 9letého Vláďu s diagnózou ADHD.

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association