Naším posláním je pomáhat ...

V roce 2018 jsme pomohli také zde:

15 000 Kč
pro
Oblastní charitu Znojmo

15 000 Kč pro Oblastní charitu Znojmo na podporu projektu "Osobní asistence Znojmo".

10 000 Kč
pro
Vendulu Novotnou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 13letou Vendulu, dívku s Aspergerovým syndromem.

10 000 Kč
pro
Kristýnu Konupkovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 11letou Kristýnku s mitochondriální encefalomyopatií a epilepsií.

10 000 Kč
pro
Jana Laurenčíka

10 000 Kč na asistenční službu pro 23letého Honzu s diagózou DMO, kombinovaným těžším tělesným a zrakovým postižením.

10 000 Kč
pro
Daniela Volfa

10 000 Kč na osobní asistenci pro 12letého Daníka, chlapce s vrozenou vývojovou vadou, epilepsií, diparézou, těžkou psychomotorickou retardací. 

50 000 Kč
pro
Vítej...o.p.s., Hřebeč

 

50 000 Kč na podporu projektu "Chráněné bydlení pro dospělé nízkofunkční autisty"

10 000 Kč
pro
Bílou holubici, z.s.

10 000 Kč na podporu projektu "Nemůžeš chodit, můžeš tančit".

10 000 Kč
pro
Adama Kudláčka

10 000 Kč na osobní asistenci do integrační školky pro 4letého Adámka s multisystémovou vývojovou poruchou. 

10 000 Kč
pro
Jonáše Davida

10 000 Kč na osobní asistenci pro 7letého Jonáška s diagnózou dětský autismus, hyperaktivita, dysfázie.

15 000 Kč
pro
Dětský klíč Šumperk

15 000 Kč pro Dětský klíč Šumperk na podporu projektu "Odlehčovací služby pro děti a mladé dospělé s autismem".

15 000 Kč
pro
Matěje Švuba

15 000 Kč pro 12letého Matýska na osobní asistenci při mimoškolních aktivitách. Matýsek má diagnózu autismus, ADHD, hluchota.

10 000 Kč
pro
Daniela Beneše

10 000 Kč na terapie a cvičení pro 2,5letého Danečka s vývojovou vadou mozku, mikrocefalií, sekundární epilepsií.

20 000 Kč
pro
Jana Vagenknechta

20 000 Kč na úhradu osobní asistence pro 18letého Honzu s neurodegenerativním onemocněním a autistickými rysy.

25 000 Kč
pro
Mobilní hospic Ondrášek, s.r.o.

25 000 Kč na zdravotnický materiál určený pro umírající dětské pacienty převážně s diagnózami vážné neurodegenerativní onemocnění, svalová dystrofie, těžká forma DMO apod.

10 000 Kč
pro
Filipa Bríšku

10 000 Kč na osobní asistenci pro 6letého Filípka s infantilním autismem a středně těžkou mentální retardací

20 000 Kč
pro
Matěje a Jakuba Benešovi

20 000 Kč na osobní asistenci pro 8letá dvojčata Matýska a Kubíčka s DMO a degenerativním onemocněním nervové soustavy

20 000 Kč
pro
Madlenku Vítečkovou

20 000 Kč pro 13letou Madlenku s DMO a chronickým respiračním selháním. Příspěvek je určen na osobní asistenci.

10 000 Kč
pro
Věru Hrádkovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 64letou paní Věru s DMO, kvadruparéza

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association