Naším posláním je pomáhat ...

V roce 2016 jsme pomohli také zde:

30 000 Kč
pro
Václava Ošmeru

30 000 Kč na úhradu nákladů na osobní asistenci pro 15letého Vaška s diagnózou DMO, kvadruparéza

20 000 Kč
pro
Nicolase Úbla

20 000 Kč pro 3letého Nicoláska s diagnózou DMO, pravostranná hemiparéza, Dandy Walker syndrom, hydrocefalus, VP shunt

15 000 Kč
pro
APROPO Jičín, o.p.s.

15 000 Kč na dofinancování mzdových nákladů osobních asistentů, kteří pečují o 45 klientů

20 000 Kč
pro
Daniela Sadílka

20 000 Kč na osobní asistenci do speciální školky pro 5letého Danečka s dětským autismem

15 000 Kč
pro
Centrum ORION, z.s.

15 000 Kč na dofinancování mezd osobních asistentů do MŠ, kam dochází 12 dětí s postižením

10 000 Kč
pro
Daniela Macana

10 000 Kč na osobní asistenci do běžné mateřské školy pro 3letého Danečka s DMO - diparéza

25 000 Kč
pro
Mobilní hospic Ondrášek, s.r.o.

25 000 Kč na zdravotnický materiál určený pro umírající dětské pacienty převážně s diagnózami vážné neurodegenerativní onemocnění, svalová dystrofie, těžká forma DMO apod.

20 000 Kč
pro
Oleksandra Lysukhu

20 000 Kč na osobní asistenci pro 20letého Sašu s autismem a výraznou poruchou chování

17 000 Kč
pro
Matěje Švuba

17 000 Kč na úhradu nákladů na osobní asistenci do ZŠ pro 10letého Matěje s autismem, ADHD, těžkou mentální retardací

10 000 Kč
pro
Markétu Rybaříkovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 17letou Markétku s Rettovým syndromem

10 000 Kč
pro
Jana Varmužu

10 000 Kč na úhradu nákladů na osobní asistenci pro 5letého Honzíka se spinální svalovou atrofií

15 000 Kč
pro
Davida Remeše

15 000 Kč na osobní asistenci pro 33letého Davida s diagnózou DMO - kvadruparéza, epilepsie

15 000 Kč
pro
SK Kontakt Karlovy Vary

15 000 Kč na mzdové náklady instruktorů plavání, kteří se věnují 27 dětem s postižením

10 000 Kč
pro
Sluneční domov, o.p.s.

10 000 Kč na osobní náklady asistentů na letním rehabilitačním pobytu

20 000 Kč
pro
Jiřího Reifa

20 000 Kč na osobní asistenci pro 16letého Jirku s dětskou mozkovou obrnou

50 000 Kč
pro
Vítej...o.p.s., Hřebeč

 

50 000 Kč na podporu projektu "Chráněné bydlení pro dospělé nízkofunkční autisty"

10 000 Kč
pro
Jana Vagenknechta

10 000 Kč na osobní asistenci pro 17letého Honzu s neurodegenerativním onemocněním

30 000 Kč
pro
Patrika Hutaře

30 000 Kč na úhradu nákladů na osobní asistenci pro 25letého Patrika s dětskou mozkovou obrnou. Rodina se stará i o druhé dítě s DMO.

20 000 Kč
pro
Leonarda Quincy Boultera

20 000 Kč na osobní asistenci pro 14letého Lea, chlapce s dětským autismem, vývojovou dysfázií, ADHD

10 000 Kč
pro
Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

10 000 Kč na osobní náklady asistentů, kteří pomáhají 10 dětem s poruchou autistického spektra

15 000 Kč
pro
Matěje a Jakuba Benešovi

15 000 Kč na osobní asistenci pro 7letá dvojčata Matýska a Kubíčka s DMO a degenerativním onemocněním nervové soustavy

15 000 Kč
pro
Annu Škaloudovou

15 000 Kč pro 8letou Aničku s diagnózou DMO, kvadruparéza, epilepsie na osobní asistenci do školy

15 000 Kč
pro
Jakuba Minára

15 000 Kč na osobní asistenci pro 8letého Kubíka, chlapce s autismem, ADHD

20 000 Kč
pro
Davida Lukse

20 000 Kč na odbornou odlehčovací službu mobilního hospice, která je poskytována 23letému Davidovi s diagnózou DMO - kvadruparéza. David je již pět let na domácí plicní ventilaci

8 000 Kč
pro
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

8 000 Kč na mzdové náklady osobní asistentky, která se stará o 4letého chlapce s dětskou mozkovou obrnou

8 000 Kč
pro
Adama Richtera

8 000 Kč na dofinancování osobní asistence do školy pro 9letého Adama s ADHD a vývojovou dysfázií

10 000 Kč
pro
Občanské sdružení "Pomocná ruka"

10 000 Kč na osobní asistenci, která je poskytována v domácnostech 14 osob s postižením CNS

10 000 Kč
pro
Rodinné Integrační Centrum, o.s.

10 000 Kč na mzdy asistentů, kteří pečují o děti s PAS

10 000 Kč
pro
Oblastní charitu Znojmo

10 000 Kč na mzdové náklady osobních asistentů, kteří pomáhají v herně služby, školní družině nebo v domácím prostředí 6 dětem s postižením CNS

10 000 Kč
pro
SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s.

10 000 Kč na osobní asistenci pro žáky s kombinovaným postižením

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association