Naším posláním je pomáhat ...

V letošním roce jsme pomohli také zde:

20 000 Kč
pro
Natálii Pfeiferovou

20 000 Kč na počítač a speciální křeslo (relaxační vajíčko) pro 11letou Natálku s autismem a opačným spánkovým rytmem. 

20 000 Kč
pro
Jaromíra Nicolase Lamače

20 000 Kč na osobní asistenci pro 16letého Jaromíra s ADHD, epilepsií, středně těžkou mentální retardací. V rodině další 4 děti.

5 990 Kč
pro
Jakuba Müllera

5 990 Kč na nákup klávesnice s krytem a myši pro 17letého Kubu s diagnózou Morbus Pelitzeus Merzbacher syndrom

20 000 Kč
pro
Dominika a Tomáše Stavárkovi

20 000 Kč na osobní asistenci pro 2,5 leté autistické chlapce - dvojčata Dominika a Tomáška.

10 000 Kč
pro
Lucii Svobodovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 16letou Lucii s diagnózou DMO kvartuparéza, psychomotorická retardace, slepota, sekundární epilepsie.

20 000 Kč
pro
Patrika Hutaře

20 000 Kč na úhradu asistenční a odlehčovací služby pro 28letého Patrika s těžkou formou DMO, kvadruparéza. Rodina se ještě stará o 26letého chlapce se středně těžkou formou DMO, kvadruparéza.

15 000 Kč
pro
Matěje a Jakuba Benešovi

15 000 Kč na osobní asistenci pro 8letá dvojčata Matýska a Kubíčka s DMO a degenerativním onemocněním nervové soustavy.

10 000 Kč
pro
Michala Juráčka

10 000 Kč na osobní asistenci pro 2letého Míšu s vrozenou mitochondriální vadou a epilepsií.

30 000 Kč
pro
Františka Poborského

30 000 Kč na hrazení respitních služeb včetně osobní asistence pro 11letého Františka, chlapce s diagnózou dětská mozková obrna, atypický autismus s agresivitou, téměř nevidomý. Matka samoživitelka.

10 000 Kč
pro
Matěje Švuba

10 000 Kč na osobní asistenci pro14letého Matěje s ADHD, autismem, epilepsií, těžkou mentální retardací.

10 000 Kč
pro
Daniela Beneše

10 000 Kč na neurokineziterapie v Therapy centru v Praze pro 4letého Danečka s VVV mozku a epilepsií.

30 000 Kč
pro
Edvina Almqvista

30 000 Kč na osobní asistenci pro3letého Edvina s vývojovou vadou mozku, epilepsií, DMO, centrální poruchou sluchu a zraku.

10 000 Kč
pro
Jonáše Davida

10 000 Kč na osobní asistenci pro 9letého Jonáška s dětským autismem, hyperaktivita, dysfázie.

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association