Naším posláním je pomáhat ...

V letošním roce jsme pomohli také zde:

10 000 Kč
pro
Matěje Vašíčka

10 000 Kč na osobní asistenci pro 5letého Matýska, který je ve vigilním kómatu. Jeho diagnóza je centronukleární myopatie, sekundární epilepsie.

10 000 Kč
pro
Sofii Kendiurovou

10 000 Kč na úhradu osobní asistenci pro 7letou Sofinku s těžkou vývojovou vadou, spastickou diparézou, epilepsií.

10 000 Kč
pro
Růženu Chadimovou

15 000 Kč na osobní asistenci pro 13letou Růženku s diagnózou PAS, syndrom Cornelia de Lange.

10 000 Kč
pro
Williama Patrného

10 000 Kč na osobní asistenci a mimoškolní aktivity pro 14letého Williama, chlapce s dětským autismem, těžkou mentální retardací a epilepsií.

10 000 Kč
pro
Zuzanu Pobořilovou

10 000 Kč na úhradu odlehčovacích služeb pro 21letou Zuzku s autismem a mentální retardací.

10 000 Kč
pro
Daniela Klimeše

10 000 Kč na úhradu osobní asistence pro 14letého Daníka s atypickým autismem, dětskou mozkovou obrnou -spastická diparéza a těžkou psychomotorickou retardací.

10 000 Kč
pro
Daniela Beneše

10 000 Kč na neurokineziterapie v Therapy centru v Praze pro 4letého Danečka s VVV mozku a epilepsií.

10 000 Kč
pro
Michala Juráčka

10 000 Kč na osobní asistenci pro 2letého Míšu s vrozenou mitochondriální vadou a epilepsií.

20 000 Kč
pro
Dominika a Tomáše Stavárkovi

20 000 Kč na osobní asistenci pro 2,5 leté autistické chlapce - dvojčata Dominika a Tomáška.

15 000 Kč
pro
Matěje Švuba

15 000 Kč na osobní asistenci pro 12letého Matýska s diagnózou ADHD, autismus, epilepsie, hluchota.

15 000 Kč
pro
Matěje a Jakuba Benešovi

15 000 Kč na osobní asistenci pro 8letá dvojčata Matýska a Kubíčka s DMO a degenerativním onemocněním nervové soustavy.

15 000 Kč
pro
Viktorii Pouzarovou

15 000 Kč na osobní asistenci pro 16letou Viktorku s Aicardi goutieres syndromem.

25 000 Kč
pro
Jiřího Vorlíčka

25 000 Kč na úhradu soc. služeb v denním stacionáři pro 19letého Jirku s těžkou formou autismu, těžkou mentální retardací a hyperkinetickým syndromem.

15 000 Kč
pro
Lukáše Hanzelku

15 000 Kč na odlehčovací služby v Centru Áčko pro 9letého Lukáška s dětskou mozkovou obrnou, těžkou mentální retardací a autismem. 

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association